Rodzaje Spoin Spawalniczych

Rodzaje Spoin 
Spawalniczych

Spoiny spawalnicze to nic innego jak połączenie spawane, inaczej zwane też złączem spawanym czy spawem. Jest to miejsce w którym zostały złączone dwa materiały w procesie spawania. Zazwyczaj występują między metalami spawalniczymi ale mogą też pojawić się w tworzywach sztucznych. Dzisiaj poznasz główne rodzaje spoin spawalniczych, które są najczęściej wybierane w pracy.

Przy podejmowaniu decyzji, które spoiny są najlepsze dla danego projektu, należy wziąć pod uwagę siłę, obciążenie, grubość, wytrzymałość i estetykę. Rodzaj zastosowanego procesu spawania może również mieć wpływ na te połączenia, ponieważ niektóre procedury lepiej nadają się do spawania w określonych pozycjach spawalniczych.

Jakie są rodzaje spoin spawalniczych?

Istnieje pięć podstawowych typów połączeń spawanych powszechnie stosowanych w przemyśle:

 1. Czołowa – (Butt joint) inaczej zwana doczołowa
 2. Pachwinowa – (T- joint) inaczej zwana teowa, lub trójnikowa
 3. Zakładkowa – (Lap joint) inaczej zwana też spoina na zakładkę
 4. Narożna – (Corner joint)
 5. Krawędziowa – (Edge joint), również zwana brzeżną
Rodzaje spoin spawalniczych Pokazane na rycinie.

Spoina czołowa

Kiedy dwa kawałki metalu są połączone ze sobą w tym samym miejscu, a boki każdego metalu są połączone przez spawanie, połączenie jest znane jako złącze doczołowe lub spoina czołowa. Najbardziej typowym złączem stosowanym w budowie konstrukcji i instalacji rurowych jest właśnie spoina czołowa. Jest dość łatwa do wykonania i można zastosować wiele odmian, aby osiągnąć pożądany rezultat.

Istnieje wiele sposobów tworzenia spoin czołowych, a każdy z nich ma odrębną funkcję. Szerokość szczeliny, warstwowanie i kształt rowka to kilka przykładów którym mogą się różnicować. Oto kilka typowych przykładów połączeń spoiny czołowej.

 • Spoina kwadratowa
 • Pojedynczy skos
 • Podwójny skos
 • Pojedyncze J
 • Podwójne J
 • Pojedyncze V
 • Podwójne V
 • Pojedyncze U
 • Rowki podwójne U

Spoina pachwinowa

Gdy dwa elementy przecinają się pod kątem 90°, tworzone jest połączenie pachwinowe. W rezultacie krawędzie płyty lub komponentu spotykają się pośrodku, tworząc kształt litery „T”. Gdy materiał jest przyspawany do płyty bazowej, można również utworzyć połączenie teowe, które jest uważane za rodzaj spoiny pachwinowej.

Podczas korzystania z tego rodzaju spoiny należy upewnić się, że wtopienie w sklepienie spoiny jest skuteczne. Złącze teowe można wykonać przy użyciu kilku różnych technik spawania.

Rodzaje stylów połączeń spawanych T

 • Spoina czołowa
 • Spoina z rowkiem stożkowym
 • Spoina pachwinowa
 • Spoina szczelinowa
 • Spoina kielichowo-skośna
 • Spoina J-rowkowa
 • Spoina przetopowa

Spoina na zakładkę

Najpopularniejszą metodą łączenia dwóch sekcji o różnej grubości jest spawanie zakładkowe. Spoina, która może być wykonana po jednej lub obu stronach, jest również znana jako spoina pachwinowa. Połączenie zakładkowe powstaje, gdy dwie części są ułożone jedna na drugiej w sposób nakładający się.

Rodzaje stylów spawania połączeń zakładkowych

 • Spawanie szczelinowe
 • Spoina czołowa
 • Spoina pachwinowa
 • Spawanie punktowe
 • Spoina kielichowa z rowkiem skośnym
 • Spoina J-rowkowa

Spoina narożna

Złącza narożne przypominają złącza pachwinowe. Różnica polega jednak na umiejscowieniu metalu. W przeciwieństwie do połączeń narożnych, które mogą spotykać się w „rogu” w sposób otwarty lub zamknięty, tworząc kształt litery „L”, połączenia teowe umieszczają swoje połączenie pośrodku.

Złącza te są jednymi z najczęściej używanych w przemyśle blacharskim i są wykorzystywane w różnych zastosowaniach, w tym do budowy ram, skrzyń i innych konstrukcji.

Rodzaje stylów spawania połączeń narożnych

 • Spoina z rowkiem kwadratowym lub spoina doczołowa
 • Spawanie punktowe
 • Spawanie pachwinowe
 • Spoina z rowkiem J
 • Spoina z rowkiem w kształcie litery U
 • Spoina z ukośnym rowkiem
 • Spoina z rowkiem w kształcie litery V
 • Spoina narożna z rowkiem.
 • Spoina krawędziowa

Spoina krawędziowa

Sekcje blaszane z wystającymi krawędziami lub części znajdujące się w miejscach, w których konieczne jest wykonanie spoiny w celu połączenia z otaczającymi elementami, często mają zastosowane złącza krawędziowe. Złącza krawędziowe to rodzaj spoiny pachwinowej, w którym umieszczamy elementy obok siebie i spawamy je na tej samej krawędzi. Metal wypełniający jest dodawany do grubszych aplikacji, aby całkowicie stopić krawędź i wzmocnić płytę.

Rodzaje stylów spawania połączeń krawędziowych

 • Spoina pachwinowa
 • Spoina z rowkiem kwadratowym
 • Spoina z rowkiem J
 • Spoina z rowkiem w kształcie litery V
 • Spoina krawędziowo-kołnierzowa
 • Spoina z rowkiem w kształcie litery U

O autorach

Author Image

Artur Kowalski

Jestem certyfikowanym ekspertem ds. spawania i twórcą DobrySpawacz.com, bloga, na którym dzielę się ponad 30-letnim doświadczeniem w branży spawalniczej. Skontaktuj się ze mną pod adresem [email protected] w razie potrzeby pomocy.